Thế nào là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?

Thế nào là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh? (đọc thêm)