Ô tô luồn lách vượt ẩu làm bắn nước lên người đi đường

Ô tô luồn lách vượt ẩu làm bắn nước lên người đi đường (đọc thêm)