Khách hàng tố bị Viettel Post "tráo hàng", xé nhãn khi gửi đi nước ngoài

Một khách hàng sử dụng dịch vụ của Viettel Post để gửi hàng đi Canada bằng hình thức chuyển phát nhanh nhưng tới 10 ngày sau mới nhận được. Không chỉ vậy, khách hàng này cho rằng toàn bộ số hàng họ gửi đã bị "đánh tráo". (đọc thêm)