Clip: Hàng trăm ha lúa có nguy cơ mất trắng vì nước lũ nhấn chìm.

Clip: Hàng trăm ha lúa có nguy cơ mất trắng vì nước lũ nhấn chìm. (đọc thêm)