Hà Nội: Hàng nghìn bạn trẻ đồng hành cùng "Giờ trái đất"

Hà Nội: Hàng nghìn bạn trẻ đồng hành cùng Giờ trái đất (đọc thêm)