Mai vàng "khủng" được rao bán 1,1 tỷ đồng

Mai vàng "khủng" được rao bán 1,1 tỷ đồng (đọc thêm)