Video: Vợ trẻ cảm động cảm ơn bạn đọc báo Dân trí khi được giúp đỡ hơn 35 triệu đồng.

Video: Vợ trẻ cảm động cảm ơn bạn đọc báo Dân trí khi được giúp đỡ hơn 35 triệu đồng. (đọc thêm)