Trao tiền cho gia đình chị Lê Thị Ngọc Hưởng.

Trao tiền cho gia đình chị Lê Thị Ngọc Hưởng. (đọc thêm)