Trailer “Tai Chi II” (Thái Cực Quyền 2 - 1996)

Ngô Kinh ở đâu trước khi được biết đến với “Chiến lang 2”? (đọc thêm)