Tình huống Quốc Phương (Thanh Hoá) vào bóng thô bạo với Âu Văn Hoàn (CLB TPHCM)

Tình huống Quốc Phương (Thanh Hoá) vào bóng thô bạo với Âu Văn Hoàn (CLB TPHCM) (đọc thêm)