Phố biển đông nghẹt khách nhưng bảo tàng vẫn trầm lắng

Phố biển đông nghẹt khách nhưng bảo tàng vẫn trầm lắng (đọc thêm)