Lùi xe: muốn nhanh là phải từ từ...

Muốn lùi xe vào vị trí một cách nhanh chóng và ngăn nắp, bí quyết là phải bình tĩnh, đạp ga từ từ, đánh lái nhẹ nhàng và đặc biệt là phải biết kiên nhẫn. Còn nếu không, tai họa sẽ đến ngay lập tức... (đọc thêm)