Thứ bảy, 13/05/2017 - 07:07

Câu chuyện giao thông

Lùi xe: muốn nhanh phải từ từ...

Dân trí Muốn lùi xe vào vị trí một cách nhanh chóng và ngăn nắp, bí quyết là phải bình tĩnh, đạp ga từ từ, đánh lái nhẹ nhàng và đặc biệt là phải biết kiên nhẫn. Còn nếu không, tai họa sẽ đến ngay lập tức...
 >> Cách đậu xe hài hước của hai cô gái
 >> "Lùi chuồng" đỗ xe - Khó hay dễ?