Hơn 100 côn đồ vác hung khi đi trả thù

Hơn 100 thanh niên đi trên 6 ô tô, mang nhiều mã tấu, dao, kiếm… đi tìm chủ của một quán karaoke ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) để hành hung. (đọc thêm)