Bằng Kiều thể hiện ca khúc "Em đến thăm anh đêm 30".

Trong các ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An, Bằng Kiều đặc biệt thích ca khúc “Em đến thăm anh đêm 30” và cũng có cơ duyên hát ca khúc đó nhiều lần. (đọc thêm)