Bàn thắng của U20 futsal Việt Nam vào lưới Indonesia

Bàn thắng của U20 futsal Việt Nam vào lưới Indonesia (đọc thêm)