Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII

Tâm An Ngô Quang

(Dân trí) - Những ngày này, khắp Đà Nẵng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm, áp phích, khẩu hiệu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII - 1

Vòng xuyến tượng đài Mẹ Nhu ở Đà Nẵng rực rỡ cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm, pa nô chào mừng Đại hội Đảng

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII - 2
Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII - 3

Khu vực Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII - 4
Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII - 5

Trụ sở các cơ quan hành chính ở Đà Nẵng

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII - 6
Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII - 7
Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII - 8

Áp phích, pa nô cổ động thể hiện sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng hướng tới sự kiện trọng đại của đất nước.

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII - 9
Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII - 10
Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng XIII - 11

Không khí chào mừng Đại hội ở các tuyến đường lớn, các tuyến đường đẹp nhất Đà thành