Thứ ba, 07/11/2017 - 08:17

Rút giấy phép 4 công ty XKLĐ trong 10 tháng qua

Dân trí Tới nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép cho tổng số 345 doanh nghiệp, trong đó, 302 doanh nghiệp đang hoạt động. Bộ đã thu hồi giấy phép của 43 doanh nghiệp, riêng trong 10 tháng qua, Bộ đã rút giấy phép 4 công ty XKLĐ.
 >> Tạo việc làm cho lao động hồi hương sau khi tham gia XKLĐ
 >> Góp ý dự thảo nghị định khiếu nại, tố cáo trong lao động, dạy nghề, XKLĐ
 >> Không đặt cọc tiền đi thực tập, xoá giấy ghép “con”, 57.000 người đi XKLĐ

Ngoài ra, còn có 17 doanh nghiệp đã được cấp phép theo Nghị định số 81/2003/NĐ-CP bị thu hồi giấy phép do không làm hồ sơ hoặc không được đổi giấy phép theo Luật.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), nguyên nhân chính của việc thu hồi giấy phép do nhiều công ty đã chuyển giao cho công ty con (15 doanh nghiệp); Nộp lại giấy phép do chấm dứt hoạt động (19 doanh nghiệp); Bị thu hồi giấy phép do không đáp ứng đủ điều kiện cấp đổi giấy phép theo Luật (02 doanh nghiệp); Bị thu hồi giấy phép do vi phạm các quy định của Luật (07 doanh nghiệp); Bị thu hồi giấy phép do không làm hồ sơ đổi Giấy phép theo Luật (17 doanh nghiệp).

Đặc biệt trong năm 2017, có 4 doanh nghiệp bị rút giấy phép do vi phạm các quy định Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như: Không trực tiếp tuyển dụng lao động, cho người khác sử dụng giấy phép của mình để hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn…

Theo quy định tại Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, sau khi Bộ LĐ-TBXH thu hồi giấy phép, các doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng cung ứng lao động đã ký với đối tác nước ngoài và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi hợp đồng còn hiệu lực.

Ngoài ra, các doanh nghiệp này phải báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài, số lượng người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện trách nhiệm đối với người lao động theo các hợp đồng còn hiệu lực.

Vân Hà