“Yêu râu xanh” đặt điện thoại dưới váy nữ hành khách để quay lén

Tên biến thái trên tàu điện ngầm dùng điện thoại để dưới váy cô gái định quay lén, nhưng bị một người đàn ông phát giác. (đọc thêm)