Ý kiến người dân về đề xuất điều chỉnh giờ làm thêm (Video: Trọng Trinh)

Ý kiến người dân về đề xuất điều chỉnh giờ làm thêm (đọc thêm)