Xúc động buổi lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Xúc động buổi lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. (đọc thêm)