Xuất hiện việc thu gom khẩu trang đã qua sử dụng để bán lại

Đối với thông tin một số vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh bị làm giả, hay khẩu trang bị tái sử dụng, Bộ trưởng Công Thương cho rằng, điều này trở thành một "đại hoạ" mới đối với người dân. (đọc thêm)