video cùng chuyên mục

Xuất hiện hiện tượng nghịch nhiệt, Hà Nội chìm trong màn "sương đục"

Những ngày này, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội có chất lượng không khí ở mức rất kém.