Về trang chủ

Xuất hiện hiện tượng nghịch nhiệt, Hà Nội chìm trong màn "sương đục"

Những ngày này, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội có chất lượng không khí ở mức rất kém.
Dân trí
Đang xem
Xuất hiện hiện tượng nghịch nhiệt, Hà Nội chìm trong màn "sương đục"
01:43

Xuất hiện hiện tượng nghịch nhiệt, Hà Nội chìm trong màn "sương đục"

Mới nhất