video cùng chuyên mục

Xem tuyến đường 24km vượt biển của Trung Quốc

Sau khi công trình hoàn tất dự kiến nó sẽ là một trong những hầm dưới biển rộng nhất thế giới.