Về trang chủ

Xem các loại bom quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Bảo tàng Công Binh (Hà Nội) trưng bày hàng trăm loại bom, mìn, vật liệu nổ do quân đội Mỹ sử dụng ở Việt Nam trong những năm chiến tranh, trong đó có M118 cùng loại với quả bom mới phát hiện dưới cầu Long Biên.
Dân trí
Đang xem
Xem các loại bom quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
01:45

Xem các loại bom quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam

Mới nhất