Xe máy "ú òa" xe tải, suýt gây vạ oan

Đây là một kiểu đi luồn lách khá phổ biến của xe máy, thường được gọi là "điền vào chỗ trống", bất chấp việc khuất tầm nhìn, lần làn đường ngược chiều, thậm chí vượt đèn đỏ.
Mới nhất