Xe máy kẹp ba... tông thẳng vào trâu rồi ngã xuống đường

Ba cô gái đều không đội mũ bảo hiểm kẹp 3 trên xe máy đã không làm chủ được tốc độ nên đã tông thẳng vào đàn trâu đang đi qua đường. Đây là hậu quả của việc không làm chủ tốc độ dù đoạn đường làng khá nhỏ hẹp. (đọc thêm)