Xe công-ten-nơ đâm xe con quay ngang rồi... bỏ đi

Sau khi vô tình ủi chiếc xe con quay ngang rồi văng vào lề đường, xe công-ten-nơ tiếp tục... thẳng tiến. (đọc thêm)