Xây dựng cầu Bến Rừng gần 2.000 tỷ nối Hải Phòng và Quảng Ninh

Dự án xây dựng cầu Bến Rừng kết nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) có chiều dài gần 2km, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, dự kiến xây dựng trong 2 năm.
Mới nhất