Xả khói xe vào quán bún đậu nhằm đuổi khách

Người đàn ông cố tình nẹt pô xe thẳng vào quán ăn khiến khách phải bỏ chạy
Mới nhất