video cùng chuyên mục

Vừa nhún nhảy vừa đánh bi-a cũng là… tài năng?!

Thí sinh Jobo - một chuyên gia vật lý trị liệu - đã tìm đến với cuộc thi bằng tiết mục vừa nhún nhảy vừa chơi bi-a. Kỹ năng đánh bi-a của Jobo đặc biệt ở chỗ anh chỉ đánh bằng một tay và đứng thăng bằng trên một chân. Tiết mục của Jobo đã bị nhận cả 4 nút loại và là tiết mục “thất bại hài hước” nhất trong đêm sơ loại.