Voi đụng độ tê giác trong công viên Kruger

Vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi là một trong những khu bảo tồn lớn nhất ở Châu Phi.
Mới nhất