Với 1 USD mua được những món nào ở các quốc gia khác nhau

Với số tiền 1 USD (hơn 23 nghìn đồng), du khách sẽ nhận về những món hàng nào khi tiêu ở các quốc gia khác nhau?
Mới nhất