Vợ chồng khờ khạo bất lực trước hai đứa con bị bệnh tim, động kinh

Đều khờ khạo, chậm chạp nên anh Minh, chị Xuân đến với nhau “nồi nào úp vung nấy”. Gia đình 10 năm thuộc diện hộ nghèo “bền vững” nên kinh tế chẳng có gì, ngay cả nơi tá túc họ cũng không có. (đọc thêm)