Về trang chủ

Vinh danh tấm lòng vàng vì cộng đồng và Tết vì người nghèo Tân Sửu năm 2021

Tối 19/1, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Vinh danh tấm lòng vàng vì cộng đồng 2020 và Tết vì người nghèo Tân Sửu năm 2021
Dân trí
Đang xem
Vinh danh tấm lòng vàng vì cộng đồng và Tết vì người nghèo Tân Sửu năm 2021
01:55

Vinh danh tấm lòng vàng vì cộng đồng và Tết vì người nghèo Tân Sửu năm 2021

Mới nhất