Việt Nam trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cảnh quan thế giới trong năm 2019

Trong 50 khoảnh khắc đẹp nhất lọt vào chung kết của giải ảnh, có nhiều khoảnh khắc mê hoặc được chụp tại Việt Nam. (đọc thêm)