Video về Jeanne Calment khi bà 119 tuổi. Người phụ nữ này được cho là đã sống đến 122 tuổi và là cụ bà sống thọ nhất thế giới.

Video về Jeanne Calment khi bà 119 tuổi. Người phụ nữ này được cho là đã sống đến 122 tuổi và là cụ bà sống thọ nhất thế giới.