Video thủy thủ tàu ngầm Nga tập thoát hiểm từ ống phóng ngư lôi

Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh diễn tập thoát hiểm khẩn cấp từ ống phóng ngư lôi của các thủy thù tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. (Video: Zvezda) (đọc thêm)