Video thực tế phần khung viền của iPhone 12

Khung của iPhone 12 Pro sẽ có một số thay đổi về vị trí đặt khe SIM cũng như các rãnh bắt sóng sẽ được thiết kế lớn hơn.
Mới nhất