Video: Một lần phía Công ty Hải Lưu bị "tố" ngăn cản, hủy hoại cột điện của người dân.

Video: Một lần phía Công ty Hải Lưu bị "tố" ngăn cản, hủy hoại cột điện của người dân.
Mới nhất