video cùng chuyên mục

Video mô phỏng quá trình hoạt động của bộ đôi robot trên sao hỏa

Mars 2020 là nhiệm vụ thăm dò sao hỏa mới nhất của NASA, sử dụng một robot tự hành Perseverance để nghiên cứu bề mặt sao hỏa, các quá trình địa chất, khả năng sinh sống được trên sao hỏa...