Video dàn thiết giáp Mỹ viện trợ cho Ukraine xuất hiện ở Donbass?

Đoàn xe thiết giáp kháng mìn uy lực hàng đầu do Mỹ sản xuất và được viện trợ cho Ukraine đã di chuyển với số lượng lớn về phía Donbass. (Video: Avia pro).
Mới nhất