Video bệnh nhân chơi vĩ cầm trong lúc bác sĩ phẫu thuật cắt u não

Một bệnh nhân người Anh đã chơi vĩ cầm trong lúc bác sĩ cắt bỏ khối u trong não bà. (Video: Guardian) (đọc thêm)