video cùng chuyên mục

Vẻ đẹp của tỉnh An Huy

An Huy là tỉnh đông thứ tám về số dân, đứng thứ 13 về kinh tế ở Trung Quốc.