video cùng chuyên mục

Vẻ đẹp của nước Pháp

Pháp là một quốc gia có lãnh thổ chính nằm tại Tây Âu cùng một số vùng và lãnh thổ hải ngoại.