video cùng chuyên mục

Vẻ đẹp của cầu Lucky Knot

Cây cầu có tầm nhìn ngoạn mục ra sông, hồ Meixi và dãy núi xung quanh.