Uy lực dàn hỏa lực “mưa thép” M142 HIMARS của Mỹ

“Mưa thép” M142 HIMARS là sản phẩm hợp tác sản xuất giữa Lockheed Martin và BAE Systems, có khả năng phóng pháo phản lực và tên lửa hành trình chiến lược với tầm tấn công 480km. Ngoài phục vụ trong lục quân và thủy quân lục chiến của Mỹ, HIMARS còn đang trong biên chế của UAE, Jordan và Singapore. (Video: Youtube)
Mới nhất