Ước mơ thoát nghèo của những người biết đếm tiền nhưng… mù chữ

Phần lớp học viên là những nông dân người Dao ban ngày tất bật với công việc nương rẫy, ban đêm lại cần mẫn bên cây bút, cuốn vở. Họ đến lớp học để tìm con chữ, nuôi ước mơ thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu dù tuổi đời đã 40, 50 thậm chí có nhiều người đã lên chức ông, bà.