Về trang chủ

Ứng dụng vay tiền ảo có phạm pháp ở Việt Nam

Hiện nay Việt Nam chưa công nhận “tiền ảo” và chưa có hành lang pháp lý để “bảo hộ” về các vấn đề liên quan đến giao dịch, thanh toán “tiền ảo” tại Việt Nam.
Dân trí
Đang xem
Ứng dụng vay tiền ảo có phạm pháp ở Việt Nam
04:29

Ứng dụng vay tiền ảo có phạm pháp ở Việt Nam

Mới nhất