Ứng dụng giúp hiển thị thông tin tốc độ, chỉ đường lên kính lái ô tô

Ứng dụng Hudway Go sẽ biến smartphone thành HUD (Heads up display) để hiển thị chỉ đường, tốc độ trên kính lái ô tô. (đọc thêm)