Ứng dụng công nghệ sinh học để “mang” vườn cúc họa mi từ Hà Nội về Đà Nẵng

Cúc họa mi vốn dĩ chỉ được trồng ở Hà Nội vừa được Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng trồng thử nghiệm thành công trên địa bàn thành phố. (đọc thêm)