Ứa nước mắt nhìn hàng tỷ đồng bị lũ nhấn chìm

Trận lũ lịch sử không chỉ gây thiệt hại về người mà còn khiến nhiều tài sản, công trình bị lũ cuốn trôi. Nhiều trang trại được đầu tư hàng chục tỷ đồng cũng đã bị cơn lũ quét sạch. Lũ đi qua, người dân ứa nước mắt nhìn tài sản hàng tỷ đồng bị nhấn chìm, cuốn trôi. (đọc thêm)